Heb ik nog wat over mijn eigen kind te zeggen als mijn kind onder toezicht is gesteld?

Antwoord:

Ja, u hebt nog wel wat over uw kind te zeggen. U hebt namelijk nog steeds het gezag over uw kind, ook al geldt voor uw kind een ondertoezichtstelling. De gezinsvoogd is wel bevoegd om aanwijzingen te geven. Deze aanwijzingen moet u opvolgen. Daarnaast zal de gezinsvoogd u steunen in uw opvoedingstaken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-10-2014

Stuur door aan een vriend