Heb ik het recht om eerder te stoppen met werken?

Antwoord:

Er bestaat geen wettelijk recht om eerder te stoppen met werken, maar u kunt dat wel doen.  De AOW leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd van 65 jaar en 1 maand in 2013 naar 67 jaar in 2021. Veel mensen die eerder stoppen met werken, maken gebruik van een regeling voor vervroegd uittreden (VUT), prepensioen of spaarden via de levensloopregeling.

De regering wil dat mensen langer door blijven werken. Vanaf 2006 zijn de belastingvoordelen van de VUT en prepensioen verdwenen, Dit geldt niet voor werknemers die voor 1 januari 2006 met VUT of prepensioen zijn gegaan of voor 1 januari 2005 55 jaar of ouder waren.

De levensloopregeling is afgeschaft.  Wilt u toch eerder stoppen met werken, dan kunt u de financiële gevolgen opvangen door zelf extra te sparen. U kunt ook uw pensioen eerder laten uitkeren. Meestal krijg u dan minder pensioen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw pensioenfonds of pensioenverzekering. 

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-06-2013

Stuur door aan een vriend