Heb ik door het huwelijk automatisch ouderlijk gezag over haar kind dat ik erkend heb?

Antwoord:

Daar moet u iets voor doen. U krijgt door het huwelijk niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Uw toekomstige echtgenote heeft alleen het ouderlijk gezag. U bent de juridische vader. U moet nu samen met uw echtgenote om het gezamenlijk ouderlijk gezag bij de rechtbank verzoeken. Uw beider verzoek wordt ingewilligd in het geval u en het kind in een nauwe persoonlijke betrekking tot elkaar staan en u minimaal 1 jaar voorafgaand aan het verzoek de gezamenlijke zorg over het kind heeft gehad.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-06-2012

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend