Had de makelaar niet moeten vertellen dat het huis dat ik kocht onvoldoende geïsoleerd was?

Antwoord:

De makelaar had de plicht om u als kopende partij zo goed mogelijk te informeren en te wijzen op eventuele tekortkomingen aan het huis.

Naast de mededelingsplicht van de verkoper staat echter de onderzoeksplicht van de koper. Als koper bent u gehouden om de nodige activiteit te verrichten om informatie te verkrijgen. Zeker als het gaat om de koop van een appartement is het zaak om na te gaan of het appartement goed geïsoleerd is en of er geen sprake is van geluidsoverlast. In het geval u wel het nodige heeft ondernomen en u kunt verder aantonen dat de makelaar op de hoogte was van de geluidsoverlast, dan kunt u de makelaar met succes aanspreken. In het geval de makelaar van niets wist, kunt u de verkoper aanspreken. Deze heeft namelijk essentiële informatie verzwegen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-04-2016

Stuur door aan een vriend