Geldt voor aangifte en vervolging van een zedendelict een verjaringstermijn?

Antwoord:

Voor de aangifte van een zedendelict geldt geen verjaringstermijn. Voor de vervolging van een zedendelict gelden momenteel de volgende termijnen:

  • 6 jaar bij misdrijven waarop maximaal 3 jaar gevangenisstraf staat
  • 12 jaar bij misdrijven waarop meer dan 3 jaar gevangenisstraf staat
  • 20 jaar bij misdrijven waarop meer dan 10 jaar gevangenisstraf staat

De termijn van verjaring begint op de dag nadat het strafbare feit is gepleegd. Was het slachtoffer ten tijde van het misbruik nog geen 18 jaar, dan begint de verjaringstermijn te tellen vanaf zijn of haar 18e jaar.

Er ligt een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer waarin wordt beoogd om de verjaringstermijn voor de vervolging van zedendelicten te verlengen of af te schaffen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

09-10-2012

Stuur door aan een vriend