Geeft het Waarborgfonds ook vergoeding voor schade opgelopen in het buitenland?

Antwoord:

Heeft u schade door een verkeersongeval in het buitenland en is deze schade veroorzaakt door een niet-Nederlands motorrijtuig? Dan is er een regeling van toepassing die geldt voor alle EU-landen.

De regeling

Iedere autoverzekeraar in de Europese Unie (EU) is verplicht in alle andere EU-landen een zogenaamde schaderegelaar, dat is een vertegenwoordiger, te hebben. U kunt dan in uw eigen land, in uw eigen taal een schadeclaim indienen bij deze schaderegelaar. De schaderegelaar moet, met duidelijke argumenten, binnen 3 maanden na ontvangst van de claim antwoorden.

De Schaderegelaar past de rechtsregels toe van het land waar het ongeval is gebeurd. Materiële schade die is veroorzaakt door een onbekend motorvoertuig, wordt alleen in Zweden vergoed.

Bij het Nederlandse Bureau der Motorrijtuigverzekeraars kunt u achterhalen wie in Nederland als schaderegelaar optreedt voor de buitenlandse verzekeraar.

Het Waarborgfonds

Het Waarborgfonds Motorverkeer vervult de rol van schadevergoedingsorgaan. Het Waarborgfonds kan in 4 gevallen misschien iets voor u betekenen:

  • de buitenlandse verzekeraar geen schaderegelaar heeft aangewezen, en/of
  • de buitenlandse verzekeraar of haar schaderegelaar niet binnen 3 maanden na het indienen van een verzoek tot schadevergoeding een gemotiveerd antwoord heeft gegeven, en/of
  • het schadeveroorzakende voertuig niet kan worden achterhaald (bij niet-materiële schade), en/of
  • de verzekeraar niet binnen 2 maanden is gevonden.

Deze regeling is van toepassing voor Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en in alle EU-landen. Dat zijn België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk (Groot Brittanië) en Zweden.

Het is aan te raden om bij schade door een ongeval in het buitenland altijd te informeren bij het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars. De regeling kan namelijk deels van toepassing zijn in andere niet-genoemde Europese landen, als er sprake is van een aanrijding tussen 2 voertuigen die uit verschillende EU-lidstaten komen (u bent bijvoorbeeld in Roemenië aangereden door een verzekerde Fransman).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-02-2015

Stuur door aan een vriend