Erven samenwoners belastingvrij?

Antwoord:

Dat hang van de hoogte van de erfenis af.

Woonde u op het moment van overlijden van uw partner minimaal 5 kalenderjaren samen? Dan geldt u voor de erfbelasting als partner. Uw vrijstelling bedraagt voor 2014 € 633.014. U moet wel op hetzelfde adres ingeschreven staan.

Is het samenwonen tegen uw wil beeïndigd? Bijvoorbeeld door een opname in een verpleeghuis of een kliniek? Dan blijft u voor de erfbelasting gelden als partner.

Samenlevingscontract

Woont u minder dan 5 kalenderjaren samen? Dan is het aan te raden om een notarieel samenlevingscontract op te stellen. Woont u minimaal 6 maanden samen en heeft u een notarieel samenlevingscontract opgesteld? Dan geldt u voor de erfbelasting als partner.

Geen partner

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan geldt u voor de erfbelasting als 'andere erfgenaam'. Uw vrijstelling bedraagt dan € 2.111.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-01-2015

Stuur door aan een vriend