Erft ons adoptiekind automatisch als wij komen te overlijden?

Antwoord:

Door adoptie wordt het kind als bloedverwant beschouwd. Hierdoor erft uw kind automatisch. U hoeft hiervoor niets apart te regelen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

09-04-2015

Stuur door aan een vriend