Erft de vriendin van mijn vader ook wat als hij zou komen te overlijden?

Antwoord:

De vriendin van uw vader behoort niet tot de wettige erfgenamen. Dat betekent dat als uw vader niets geregeld heeft, zij niets erft. Het kan zijn dat uw vader een testament heeft opgemaakt waarbij hij een deel van zijn bezittingen aan zijn vriendin nalaat. Ook zou uw vader zijn vriendin zijn hele vermogen via een testament kunnen nalaten. De kinderen kunnen dan toch een bepaald gedeelte van de erfenis opeisen: het zogenaamde legitieme gedeelte. Het legitieme gedeelte is het gedeelte waar de kinderen volgens de wet altijd recht op hebben. De hoogte van het legitieme gedeelte is afhankelijk van het aantal kinderen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-04-2011

Stuur door aan een vriend