Eindigt mijn ANW-uitkering als ik naar het buitenland vertrek? 

Antwoord:

Het is mogelijk om uw uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) mee te nemen naar het buitenland, maar deze mogelijkheid is beperkt. Dit is bepaald in de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU).

Behoud Anw-uitkering

U behoudt uw ANW-uitkering als u woont of gaat wonen in een land van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland, Aruba of de Nederlandse Antillen, of als u in het buitenland gaat werken in het ‘algemeen belang', bijvoorbeeld als vrijwilliger.

Afhankelijk van verdrag

Als u woont of gaat wonen in een ander verdragsland dan hierboven genoemd, hangt de hoogte van de ANW-uitkering af van de inhoud van het verdrag met dat land. Die inhoud kan per land verschillen.

Geen verdrag, dan vervalt de Anw-uitkering

Als u in een land gaat wonen waarmee Nederland nog geen verdrag heeft afgesloten, vervalt uw recht op een ANW-uitkering. U ontvangt weer een uitkering als Nederland een verdrag sluit met het betreffende land.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u nagaan of de ANW-uitkering naar een bepaald land kan worden meegenomen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-09-2014

Stuur door aan een vriend