Eindigt de huurovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch?

Antwoord:

Ook al is er sprake van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, dan geldt nog dat degene die de huurovereenkomst wil beëindigen moet opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn van een maand voor elk jaar dat de huurder in de woning heeft gewoond met een minimumtermijn van 3 maanden. De verhuurder moet de huur via een aangetekende brief of via de deurwaarder opzeggen. Voor de huurder geldt dat niet.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-06-2011

Stuur door aan een vriend