Doet de Huurcommissie ook uitspraak bij een geliberaliseerd huurcontract?

Antwoord:

Nee. Als de woonruimte geliberaliseerd is, dan zijn het puntensysteem en de maximale huurprijsgrenzen niet van toepassing. In dit geval kunt u geen beroep doen op de Huurcommissie, tenzij uitdrukkelijk in het huurcontract is overeengekomen dat de Huurcommissie een advies kan geven.

Wel kunt u de eerste 6 maanden nadat het huurcontract is ingegaan de huurprijs laten toetsen. Op grond van het puntensysteem bepaalt de Huurcommissie dan wat de maximale huurprijs is. Het kan gebeuren dat de Huurcommissie dan een maximale huurprijs vaststelt die onder de liberalisatiegrens ligt. In dat geval is de woonruimte niet meer geliberaliseerd.

Elk jaar wordt er een nieuwe liberalisatiegrens vastgesteld. De liberalisatiegrens van € 710,68 (2015) wordt per 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren

Voor meer informatie over geliberaliseerde huurcontracten kunt u contact opnemen met de Huurcommissie via 1400.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

22-10-2015

Stuur door aan een vriend