Doet de Huurcommissie ook uitspraak bij een geliberaliseerd huurcontract?

Antwoord:

Nee. Als de woonruimte geliberaliseerd is, dan zijn het puntensysteem en de maximale huurprijsgrenzen niet van toepassing. In dit geval kunt u geen beroep doen op de Huurcommissie, tenzij uitdrukkelijk in het huurcontract is overeengekomen dat de Huurcommissie een advies kan geven.

Wel kunt u de eerste 6 maanden nadat het huurcontract is ingegaan de huurprijs laten toetsen. Op grond van het puntensysteem bepaalt de Huurcommissie dan wat de maximale huurprijs is. Het kan gebeuren dat de Huurcommissie dan een maximale huurprijs vaststelt die onder de liberalisatiegrens ligt. In dat geval is de woonruimte niet meer geliberaliseerd.

Elk jaar wordt er een nieuwe liberalisatiegrens vastgesteld. Vanaf 2010 wordt de liberalisatiegrens niet meer per 1 juli aangepast maar per 1 januari. De liberalisatiegrens per 1 juli 2009 van € 647,53 blijft momenteel gehandhaafd tot 1 januari 2011.

Voor meer informatie over geliberaliseerde huurcontracten kunt u contact opnemen met de Huurcommissie via 0800-488 72 43 (0800 - huurcie).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-08-2010

Stuur door aan een vriend