De verhuurder gaat niet akkoord met mijn voorstel tot huurverlaging. Wat kan ik nu doen?

Antwoord:

U kunt dan een verzoek indienen bij de Huurcommissie. Dit verzoek moet uiterlijk binnen 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum bij de Huurcommissie binnen zijn.

Bijvoorbeeld:
u stelt huurverlaging voor met ingang van 1 oktober, dan moet het voorstel vóór 1 augustus van dat jaar bij de verhuurder worden ingediend. Als de verhuurder niet akkoord gaat, dan kunt u tot 11 november een verzoek bij de Huurcommissie indienen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-10-2015

Stuur door aan een vriend