De gemeente reageert niet binnen de officiële behandelingstermijn op mijn bouwaanvraag. Mag ik beginnen met bouwen?

Antwoord:

Ja, maar niet helemaal direct. U heeft 3 dagen na het verstrijken van de termijn automatisch een vergunning en dus toestemming om te bouwen. We noemen dit een vergunning 'van rechtswege’.

De gemeente moet dan de omgevingsvergunning bekendmaken (publiceren in een huis-aan-huisblad) binnen 2 weken nadat deze van rechtswege is verleend. Voor bouwaanvragen geldt dat de vergunning pas in werking treedt 6 weken na de bekendmaking ervan. Zo kunnen belanghebbenden ook bezwaar maken tegen de van rechtswege verleende vergunning.

Let op! U kunt pas beginnen met bouwen als de vergunning bekend is gemaakt, de bezwaarperiode van 6 weken is afgelopen en niemand tegen de vergunning een bezwaar heeft ingediend.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-05-2016

Stuur door aan een vriend