Blijven mijn sociale verzekeringen gelden als ik in het buitenland ga studeren?

Antwoord:

Ben je jonger dan 30 jaar en ga je buiten Nederland studeren, dan blijven je rechten en plichten gelden voor de volgende Nederlandse volksverzekeringen:

  • de Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • de Algemene Nabestaandenwet (ANW)
  • de Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
  • de Zorgverzekeringswet (ZVW)
  • de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Ben je ouder dan 18 en jonger dan 30 jaar, dan blijf je ook premie betalen voor de ZVW. Ben je ouder dan 30 jaar en ga je langer dan 3 jaar naar het buitenland, dan moet je zelf je ziektekostenverzekering regelen.

Ook als je Nederlandse volksverzekeringen in het buitenland doorlopen, kunnen sommige landen je verplichten ook in dat land verzekerd te zijn. Dit kan betekenen dat je dubbel verzekerd bent. Zo hebben sommige landen een (verplicht) sociaal verzekeringsstelsel voor studenten.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-08-2014

Stuur door aan een vriend