Blijft mijn paspoort geldig nu de kinderbijschrijving vervallen is?

Antwoord:

Ja. Uw paspoort blijft geldig tot de datum “geldig tot” in uw paspoort is verstreken. Het vervallen van de kinderbijschrijving heeft geen gevolgen voor de geldigheid. U kunt met uw paspoort blijven reizen tot de datum einde geldigheid die in uw paspoort is aangegeven.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

03-04-2013

Stuur door aan een vriend