Binnen welke termijn moet ik een beroep tegen een overheidsbesluit indienen?

Antwoord:

Op de beslissing staat binnen welke termijn u beroep kunt instellen. Meestal is dit 6 weken.

Als u het beroep niet binnen de gestelde termijn indient, verspeelt u uw recht om in beroep te gaan.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-08-2015

Stuur door aan een vriend