Binnen welke termijn moet ik aangifte doen van de geboorte van mijn kind?  

Antwoord:

U moet binnen 3 (werk)dagen na de bevalling aangifte doen van de geboorte van uw kind. De geboortedag zelf telt niet mee voor de aangiftetermijn.

Geboorteaangifte tijdens weekeinde en feestdagen

Als de termijn van geboorteaangifte afloopt op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag, kan de aangifte ook plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag. Soms kan het gebeuren dat er meerdere weekeinde- en feestdagen na elkaar zijn. Dan moet de aangifte gedaan worden op de eerstvolgende werkdag na die aaneengesloten periode.

Voorbeelden

Het kind is geboren op dinsdag: de aangifte moet uiterlijk op vrijdag (de 3e werkdag) gedaan worden.

Het kind is geboren op woensdag: de aangifte moet uiterlijk op maandag, de werkdag na de zaterdag (einde termijn) worden gedaan.

 

Het kind is geboren op de donderdag voor het Paasweekend: de aangifte moet uiterlijk op dinsdag na tweede Paasdag gedaan worden.

 

Te laat met geboorteaangifte

Doet u te laat aangifte van geboorte, dan kunt u een boete krijgen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

18-04-2012

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend