Binnen welke termijn moet een bezwaar- of beroepschrift worden ingediend?

Antwoord:

De termijn voor indiening van een bezwaarschrift of een beroepschrift is 6 weken.

Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van de beslissing waar u bezwaar of beroep tegen kunt indienen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-07-2016

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend