Binnen welke termijn beslist de officier van justitie op mijn beroep tegen de boete?

Antwoord:

De officier van justitie beslist binnen 16 weken nadat de beroepstermijn uit de beschikking verstreken is. Daarnaast kan de offcier in bepaalde gevallen de beslissing 10 weken uitstellen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

26-04-2012

Stuur door aan een vriend