Bij wie kan ik terecht met klachten over luchtverontreiniging of stank?

Antwoord:

In de meeste gevallen kunt u met uw klacht terecht bij de gemeente.

  • Hebt u een klacht over stank van bedrijven? Dan is de gemeente de instantie waar u terecht kunt. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor het afgeven van omgevingsvergunningen voor het onderdeel milieu. Ze kan hierin eisen stellen om stankoverlast te vermijden. De gemeente kan ook in het bestemmingsplan bepalingen opnemen om stankhinder te voorkomen. Bij grote bedrijven is de provincie de verantwoordelijke instantie.
  • Stankoverlast kan ook veroorzaakt worden door mensen in uw omgeving, zoals uw buren. Dit kunt u het beste eerst met hun bespreken. Zorgt dit niet voor een oplossing? Dan kunt u contact zoeken met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente. Vrijwel alle gemeentelijke bouwverordeningen bevatten een artikel op grond waarvan de gemeente kan optreden tegen iemand die op een hinderlijke manier rook, stank of roet verspreidt. Ook op basis van de algemene plaatselijke verordening (APV) kan de gemeente in actie komen. De mogelijkheden van een gemeente zijn echter beperkt vanwege de bewijslast. Ook moet de gemeente rekening houden met de belangen van beide partijen: de klager en degene die voor overlast zorgt.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2015

Stuur door aan een vriend