Bij welke instantie kan ik in hoger beroep tegen een uitspraak van de kantonrechter?

Antwoord:

Afhankelijk van de soort zaak wordt het hoger beroep behandeld door één van de volgende rechtscolleges:

  • De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale zekerheid en in ambtenarenzaken.
  • Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van het sociaal-economisch bestuursrecht.
  • De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt in hoger beroep over geschillen tussen de burger en de overheid.
  • De gerechtshoven oordelen in hoger beroep over andere geschillen, bijvoorbeeld op het terrein van belastingrecht.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-08-2015

Stuur door aan een vriend