Betaal ik gebruikersbelastingen als ik kamerbewoner ben?

Antwoord:

Of u als kamerbewoner gebruikersbelastingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing) moet betalen is afhankelijk van het beleid van uw gemeente. Grofweg zijn er drie mogelijkheden:

  • De heffingen worden opgelegd aan de bewoner die het langst staat ingeschreven als bewoner van het pand die het bedrag van de heffing dan kan verhalen op de overige bewoners;
  • De gemeente spreekt met de verhuurder af dat de heffing in rekening wordt gebracht bij de verhuurder van het pand die het vervolgens verrekent met de huurders;
  • Gemeente legt geen gebruikersheffing op aan de feitelijke gebruikers van het pand.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-10-2015

Stuur door aan een vriend