Beoordeelt de gerechtsdeurwaarder de rechtsgeldigheid van een vordering?