Ben ik verzekerd wanneer ik als wanbetaler geregistreerd sta bij het Zorginstituut Nederland?

Kort antwoord:Antwoord:

Ja, als wanbetaler blijft u verzekerd voor het basispakket uit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wanneer u medische zorg nodig hebt dan krijgt u de kosten, als ieder ander, vergoed.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

01-04-2014

Stuur door aan een vriend