Ben ik verplicht te stemmen bij verkiezingen?

Antwoord:

Nee, stemmen is een recht en geen plicht.

Na de invoering van het algemeen kiesrecht (voor mannen in 1917 en voor vrouwen in 1919) bestond er lange tijd een opkomstplicht bij verkiezingen. In 1970 werd deze wettelijke verplichting afgeschaft.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend