Ben ik verplicht om op het spreekuur van de bedrijfsarts te komen?

Antwoord:

Als u zich ziek heeft gemeld, en de bedrijfsarts (of arbo-arts) vraagt u om op zijn spreekuur te komen, dan bent u vrijwel altijd verplicht om op het spreekuur te verschijnen.

Als u dat niet kunt, bijvoorbeeld omdat u te ziek bent of omdat u weer aan het werk bent gegaan, dan kunt u dat het beste telefonisch bespreken met de bedrijfsarts of de arbodienst van uw werkgever.

Raadpleeg het ziekteverzuimreglement van uw werkgever of uw arbeidscontract voor nadere informatie over de regels bij ziek zijn.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-04-2016

Stuur door aan een vriend