Ben ik verplicht om mee te doen aan een pensioenregeling van mijn werkgever?

Antwoord:

U doet alleen verplicht mee aan een pensioenregeling als uw werkgever verplicht moet deelnemen aan een bedrijfstakpensioenfonds (op basis van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000). Biedt uw werkgever om andere reden u een pensioenregeling aan? Dan bent u nooit verplicht om daaraan mee te doen. U doet verplicht mee aan sommige bedrijfstakpensioenfondsen om:

  • de premies voor de pensioenen in deze branches zo laag mogelijk te houden
  • de pensioenuitkeringen zo lang mogelijk zo hoog mogelijk te houden voor zo veel mogelijk mensen

Uitzondering

Hebt u gemoedsbezwaren tegen elke vorm van verzekering? Dan kunt u vrijstelling krijgen van de verplichting om mee te doen. U moet dan een verklaring opstellen en indienen bij uw bedrijfstakpensioenfonds.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

18-05-2016

Stuur door aan een vriend