Behoud ik mijn Wajong-uitkering als ik in het buitenland ga wonen?

Antwoord:

Gaat u in het buitenland wonen, dan wordt uw Wajong-uitkering geschorst. In enkele uitzonderingsgevallen kunt u uw uitkering wel meenemen. Deze staan in het Besluit beleidsregels voortzetting Wajong-uitkering buiten Nederland. Er zijn 3 mogelijkheden in het Besluit opgenomen:

  • de verhuizing is noodzakelijk voor uw gezondheid
  • u hebt in het buitenland meer kans op werkhervatting
  • uw verzorgers verhuizen naar het buitenland

Aan deze 3 mogelijkheden zijn echter ook restricties verbonden. UWV kan u hier meer over vertellen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-06-2012

Stuur door aan een vriend