Als ik schuldig ben aan het misdrijf, kan ik dan ook een uitkering aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven?

Antwoord:

Hebt u zelf een aandeel in het geweldsmisdrijf gehad? Dan is het mogelijk dat u geen of een lagere uitkering krijgt. Het gaat hier om situaties waarbij u bijvoorbeeld als eerste geweld heeft gebruikt of een ander heeft uitgedaagd. Het Schadefonds gaat er dan vanuit dat u de schade aan u zelf heeft te wijten.

Om te bepalen of u medeschuldig bent, bestudeert het Schadefonds het strafdossier. Als daaruit bijvoorbeeld blijkt dat u ook verdachte bent, kan dit wijzen op medeschuld. Ook als blijkt dat u zich bezighoudt met criminele activiteiten. Heeft het geweldsmisdrijf hiermee te maken, dan kan er sprake zijn van medeschuld.

Als u een medeburger helpt die wordt belaagd - en u dus op die manier een aandeel hebt in het geweldsmisdrijf - is er niet snel sprake van medeschuld.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend