Als een gebouw vergunningsvrij is, is deze dan ook vrij van voorschriften? 

Antwoord:

Nee. Als uw bouwplan voldoet aan alle voorwaarden voor vergunningvrij bouwen, dan mag u bouwen zonder omgevingsvergunning. Regels voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid uit het Bouwbesluit en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek zijn ook van toepassing. Zo kan een bepaald bouwwerk dat zonder omgevingsvergunning gebouwd mag worden, strijdig zijn met het burenrecht als het bouwwerk het licht van de buren wegneemt. Afhankelijk van het soort bouwwerk kan het ook zijn dat u eerst in het bestemmingsplan moet kijken of het bouwwerk gebouwd kan worden.

Als u bouwvergunningsvrij bouwt, dan moet uw bouwwerk dus voldoen aan:

  • de voorschriften uit de bijlage van het Besluit omgevingsrecht
  • de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit
  • de redelijke eisen van welstand: dit is hangt af van wat de gemeente hierover geregeld heeft in de Welstandsnota
  • eisen aan het bouwwerk of de omliggende gronden uit het bestemmingsplan of een vergelijkbaar ruimtelijk plan: de plannen kunt u dit inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-10-2015

Stuur door aan een vriend