Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om instandhoudingssubsidie te krijgen?

Antwoord:

Een voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen is het opstellen van een instandhoudingsplan. Een instandhoudingsplan beschrijft de instandhoudingswerkzaamheden over een periode van 6 jaar. Het bestaat uit een bestek of werkomschrijving, een omschrijving van de beoogde resultaten en een meerjarenbegroting.

Een andere voorwaarde is dat u niet met de werkzaamheden start voordat de subsidie verleend is.

U kunt instandhoudingssubsidie online of analoog aanvragen via de website monumenten.nl gedurende de aanvraagperiode. Deze periode loopt in ieder jaar van 1 februari tot en met 31 maart.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-05-2016

Stuur door aan een vriend