Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om instandhoudingssubsidie te krijgen?

Antwoord:

Een voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen is het opstellen van een instandhoudingsplan. Een instandhoudingsplan beschrijft de instandhoudingswerkzaamheden over een periode van 6 jaar. Het bestaat uit een bestek of werkomschrijving, een omschrijving van de beoogde resultaten en een meerjarenbegroting.

Een andere voorwaarde is dat u niet met de werkzaamheden start voordat de subsidie verleend is. Meer informatie vindt u bij www.monumenten.nl.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-06-2012

Stuur door aan een vriend