Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor de Restauratiefonds-hypotheek?

Antwoord:

U kunt een Restauratiefonds-hypotheek krijgen voor de restauratie van uw rijksmonument als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het monument valt in de categorie woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functie en u bent er eigenaar van of zakelijk gerechtigde en daarnaast volledig beschikkingsbevoegd.
  • De restauratie is nog niet gestart en u heeft geen andere vorm van rijkssubsidie voor deze werkzaamheden aangevraagd.
  • U heeft een verklaring van Bureau Belastingen Monumentenpanden (BBM) waarin de fiscaal aftrekbare onderhoudskosten vermeld staan.
  • U kunt een monumenten- en/of omgevingsvergunning overleggen voor de geplande werkzaamheden of een verklaring van de gemeente dat deze niet nodig is.
  • U heeft niet al een Brim-subsidie aangevraagd.
  • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-11-2015

Stuur door aan een vriend