Aan welke eisen moet een bezwaar- of beroepschrift voldoen?

Antwoord:

In het bezwaar- of beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de datum
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht
  • de reden waarom bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld
  • de handtekening van de indiener
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-09-2012

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend