Aan welke eisen moet een bezwaar- of beroepschrift voldoen?

Antwoord:

In het bezwaar- of beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de datum;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;
  • de reden waarom bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld;
  • de handtekening van de indiener.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-07-2016

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend