De Lokaal Toeristische Adviesraad

De lokaal toeristische adviesraad (LTA) bestaat uit vertegenwoordigers van het toeristisch recreatieve bedrijfsleven en belangenorganisaties. Deze adviesraad dient een tweeledig doel: samenwerking en krachtenbundeling op lokaal niveau en het adviseren van de gemeente over initiatieven of beleidsvoornemens op het gebied van toerisme en recreatie.

 

Ga verder naar informatie over de structuur, taken en verantwoordelijkheden van de LTA.