toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22-12-2015.

Gemeente Valkenswaard wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s)

 • http://www.valkenswaard.nl (hoofdwebsite)

De volgende url's zijn uitgesloten van deze verklaring

 • http://afvalkalender.cure-afvalbeheer.nl/ (deze websites worden niet beheerd door de gemeente valkenswaard)
 • http://www.valkenswaard.nl/a2samenwerking-intranet (deze websites worden niet beheerd door de gemeente valkenswaard)
 • http://www.burgerklacht.nl/valkenswaard/melding.php (deze websites worden niet beheerd door de gemeente valkenswaard)
 • http://www.bizob.nl/aanbestedingen/a2-gemeenten/ (deze websites worden niet beheerd door de gemeente valkenswaard)
 • http://www.cjgvalkenswaard.nl/ (deze websites worden niet beheerd door de gemeente valkenswaard)
 • http://www.burgerklacht.nl/valkenswaard/gevonden.php (deze websites worden niet beheerd door de gemeente valkenswaard)
 • http://www.burgerklacht.nl/valkenswaard/verloren.php (deze websites worden niet beheerd door de gemeente valkenswaard)
 • http://www.burgerklacht.nl/valkenswaard/overzicht.php (deze websites worden niet beheerd door de gemeente valkenswaard)
 • http://www.degrooteheide.eu/ (deze websites worden niet beheerd door de gemeente valkenswaard)
 • http://www.lageheide.nl/ (deze websites worden niet beheerd door de gemeente valkenswaard)
 • https://valkenswaard.soket.nl/zoeken-instellingen/overzicht (deze websites worden niet beheerd door de gemeente valkenswaard)
 • http://snelbalievergunningen.valkenswaard.nl/ (deze websites worden niet beheerd door de gemeente valkenswaard)
 • http://www.open4c.nl/valkenswaard (deze websites worden niet beheerd door de gemeente valkenswaard)
 • http://www.open4b.nl/valkenswaard (deze websites worden niet beheerd door de gemeente valkenswaard)
 • http://www.wmoraadvalkenswaard.nl/ (deze websites worden niet beheerd door de gemeente valkenswaard)
 • http://www.valkenswaard2030.nl/ (deze websites worden niet beheerd door de gemeente valkenswaard)

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

Succescriterium 1.3.1 Info en relaties (A)

Dit succescriterium is nog niet onderzocht.

Oorzaak: Onbekend
Gevolg: Onbekend
Alternatieven: Onbekend
Maatregelen: Wij nemen dit mee met nieuw te ontwikkelen toptaken site
Planning: 2016

Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)

Dit succescriterium is nog niet onderzocht.

Oorzaak: Onbekend
Gevolg: Onbekend
Alternatieven: Onbekend
Maatregelen: Wij nemen dit mee met nieuw te ontwikkelen toptaken site
Planning: 2016

Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur (A)

Dit succescriterium is nog niet onderzocht.

Oorzaak: Onbekend
Gevolg: Onbekend
Alternatieven: Onbekend
Maatregelen: Wij nemen dit mee met nieuw te ontwikkelen toptaken site
Planning: 2016

Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context) (A)

Dit succescriterium is nog niet onderzocht.

Oorzaak: Meerdere redacteuren
Gevolg: Onduidelijkheid
Alternatieven: Instructie
Maatregelen: Wij nemen dit mee met nieuw te ontwikkelen toptaken site
Planning: 2016

Testresultaten

05-11-2015: Test met automatisch testinstrument

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Help ons mee de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie. U kunt een melding doen door een mail te sturen naar: communicatie@valkenswaard.nl, telefoonnummer (040) 2083537.

 • Omschrijf het probleem.
 • Vermeld de link van de pagina die problemen geeft.
 • Geef bij voorkeur aan welk besturingssysteem u gebruikt, welke browser software u heeft, of u instellingen heeft aangepast en of u hulpmiddelen, schermlezer, schermvergrotingssoftware, spraakherkenningssoftware gebruikt.

Uw melding wordt dan zo spoedig mogelijk opgepakt. U wordt op de hoogte gesteld van de maatregelen die er genomen worden en indien mogelijk de afhandelingstermijn.