toegankelijkheid

De gemeente Valkenswaard wil dat de website voor iedereen toegankelijk is. Daarom besteedt de gemeente veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid van informatie op deze website. De gemeente streeft ernaar om alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. De gemeente baseert zich daarbij op de webrichtlijnen.

In de webrichtlijnen staat beschreven dat websites voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Ook voor bezoekers die slechtziend, blind of doof zijn, of bijvoorbeeld kleurenblind of dyslectisch. Maar ook mensen die niet zo vaardig zijn op het internet en mensen die minder goed Nederlands spreken zijn gebaat bij een toegankelijke website.

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Valkenswaard (Gemeente) wil vanaf 1 januari 2015 volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website www.valkenswaard.nl.

Onderdelen die uitgesloten zijn van deze verklaring

Deze websites worden niet beheerd door de gemeente Valkenswaard:

 • http://afvalkalender.cure-afvalbeheer.nl/
 • http://www.valkenswaard.nl/a2samenwerking-intranet
 • http://www.burgerklacht.nl/valkenswaard/melding.php
 • http://www.bizob.nl/aanbestedingen/decentralisatie-awbz-a2-gemeenten/
 • http://www.jonginveldhoven.nl/pagina/jongerenpunt/671838#.VCJlTtLJQwA
 • http://www.burgerklacht.nl/valkenswaard/gevonden.php
 • http://www.burgerklacht.nl/valkenswaard/verloren.php
 • http://www.burgerklacht.nl/valkenswaard/overzicht.php
 • http://www.degrooteheide.eu/
 • http://www.lageheide.nl/
 • https://www.regelhulp.nl//
 • http://snelbalievergunningen.valkenswaard.nl/
 • https://valkenswaard.socialekaartnederland.nl/
 • http://www.open4business.nl/valkenswaard/default.aspx
 • http://www.wmoraadvalkenswaard.nl/
 • http://www.valkenswaard2030.nl/

Uitzonderingen en verbeterpunten

Uitzonderingen conform Toepassingskader

Succescriterium 4.1.1 Parsen (A)

Reden:

 • Social Media
 • Audio / Video
 • Content van derden

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan

Succescriterium 4.1.1 Parsen (A)

 • Oorzaak: HTML fouten in de broncode
 • Gevolg: We voldoen niet
 • Alternatieven: Geen alternatief
 • Maatregelen: Leverancier lost dit op
 • Planning: 1e kwartaal 2015

Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

 • Oorzaak: De alt-tekst van het logo is niet voldoende
 • Gevolg: Dit heeft mogelijke consequenties voor de gebruiksvriendelijkheid, de vindbaarheid en het bereik van onze website.
 • Alternatieven: Geen alternatief
 • Maatregelen: Leverancier lost dit op
 • Planning: 1e kwartaal 2015

Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)

 • Oorzaak: Plaatjes met tekst erin verwerkt
 • Gevolg: Niet toegankelijk voor mensen met een visuele beperking
 • Alternatieven: Plaatjes zonder tekst of leverancier maakt knoppen: tekst los van plaatje
 • Maatregelen: Een keuze maken uit alternatieven
 • Planning: 1e kwartaal 2015

Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord (A)

 • Oorzaak: Submenu klapt niet open op het moment dat er met het toetsenbord naartoe wordt genavigeerd en de stop/startknop van carrousel is niet bereikbaar met toetsenbord
 • Gevolg: Niet alle onderdelen van de site zijn bereikbaar met het toetsenbord door middel van tab-toets
 • Alternatieven: Geen alternatief
 • Maatregelen: Leverancier lost dit op
 • Planning: 1e kwartaal 2015

Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar (AA)

 • Oorzaak: De focus rectangle - stippellijn die zichtbaar wordt wanneer een bepaald onderdeel de focus heeft - is niet zichtbaar
 • Gevolg: Links worden gemist
 • Alternatieven: Geen alternatief
 • Maatregelen: Leverancier lost dit op
 • Planning: 1e kwartaal 2015

Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies (A)

 • Oorzaak: Het label bij de zoekbox is leeg
 • Gevolg: Slechtzienden weten bij voorleesprogramma's dan niet dat het om de zoekbox gaat en niet een algemeen invulveld
 • Alternatieven: Geen alternatief
 • Maatregelen: Leverancier lost dit op
 • Planning: 1e kwartaal 2015

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten: 23-12-2014: Handmatige inspectie in eigen beheer

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.

Melding doen van ontoegankelijkheid

Help ons mee de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie. U kunt een melding doen door een mail te sturen naar: communicatie@valkenswaard.nl, telefoonnummer (040) 2083537

 • Omschrijf het probleem.
 • Vermeld de link van de pagina die problemen geeft.
 • Geef bij voorkeur aan welk besturingssysteem u gebruikt, welke browser software u heeft, of u instellingen heeft aangepast en of u hulpmiddelen, schermlezer, schermvergrotingssoftware, spraakherkenningssoftware gebruikt.

Uw melding wordt dan zo spoedig mogelijk opgepakt. U wordt op de hoogte gesteld van de maatregelen die er genomen worden en indien mogelijk de afhandelingstermijn.