toegankelijkheid

De gemeente Valkenswaard wil dat de website voor iedereen toegankelijk is. Daarom besteedt de gemeente veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid van informatie op deze website. De gemeente streeft ernaar om alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. De gemeente baseert zich daarbij op de webrichtlijnen.

In de webrichtlijnen staat beschreven dat websites voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Ook voor bezoekers die slechtziend, blind of doof zijn, of bijvoorbeeld kleurenblind of dyslectisch. Maar ook mensen die niet zo vaardig zijn op het internet en mensen die minder goed Nederlands spreken zijn gebaat bij een toegankelijke website.

Zelfevaluatie

Wij kiezen ervoor de website zelf te toetsen op de normen van de webrichtlijnen. De website kan ook getoetst worden door een onafhankelijk expertisebureau. Dit brengt echter jaarlijks aanzienlijke kosten met zich mee. In plaats daarvan is besloten de toetsing zelf uit te voeren. Het niet door een externe partij laten toetsen van www.valkenswaard.nl  betekent niet dat deze website niet toegankelijk is. Integendeel: de gemeente werkt doorlopend aan haar website om de toegankelijkheid te verbeteren.

Status

Het streven is dat deze website per 1 januari 2015 voldoet aan de toegankelijkheidseisen volgens de Webrichtlijnen Prioriteit 2. In het najaar van 2013 starten wij een project waarin wij willen bepalen op welke wijze wij de website het beste kunnen verbeteren. Op dit moment voldoet de website aan de Webrichtlijnen Prioriteit 1 op enkele uitzonderingen na. Deze uitzonderingen worden hieronder genoemd.

Kleurgebruik

In enkele onderdelen van de site is het kleurgebruik niet contrasterend genoeg dit is lastig voor mensen die kleurenblind zijn.

Tabellen

Oude tabellen: wanneer een schermlezer de tabel moet uitlezen kan deze geen onderscheid maken tussen de kopregels en de bijbehorende informatie. Voor de gebruiker die afhankelijk is van een schermlezer, is zo'n tabel niet duidelijk te begrijpen. Momenteel worden de nieuwe, juiste, tabellen gebruikt wanneer data wordt ingevoerd. Oudere tabellen worden vervangen wanneer er aanpassingen aan die specifieke pagina gedaan wordt.

Video

Op een aantal pagina's op deze website staan (Youtube) video's. Deze voldoen niet aan de richtlijnen omdat bij de meeste video's ondertiteling en beschrijvingen van de audio ontbreekt. De gemeente streeft ernaar om nieuwe video's die aan de site worden toegevoegd wel zo goed mogelijk aan de webrichtlijnen te laten voldoen, in samenwerking met de producenten van de filmpjes.

Audioverslagen

Na een raadsvergadering is het mogelijk om deze vergadering via internet te beluisteren. Dit noemen we een audioverslag. Voor mensen met een gehoorbeperking is deze informatie niet toegankelijk. Hiervoor is ondertiteling noodzakelijk. Ondertiteling is op dit moment nog niet te realiseren.

Javascript

Bezoekers die geen gebruik maken van Javascript, kunnen de webformulieren niet invullen en moeten contact opnemen met de gemeente.

Melding doen van ontoegankelijkheid

Help ons mee de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie. U kunt een melding doen door een mail te sturen naar: communicatie@valkenswaard.nl.

  • Omschrijf het probleem.
  • Vermeld de link van de pagina die problemen geeft.
  • Geef bij voorkeur aan welk besturingssysteem u gebruikt, welke browser software u heeft, of u instellingen heeft aangepast en of u hulpmiddelen, schermlezer, schermvergrotingssoftware, spraakherkenningssoftware gebruikt.

Uw melding wordt dan zo spoedig mogelijk opgepakt. U wordt op de hoogte gesteld van de maatregelen die er genomen worden en indien mogelijk de afhandelingstermijn.