Subsidie en financiering

Er zijn voor ondernemers diverse subsidieregeling en mogelijkheden om in aanmerking te komen voor kredieten. Om ondernemers inzicht te geven in regelingen van Europees tot lokaal niveau, is de gemeente Valkenswaard aangesloten op een digitaal subsidieloket voor bedrijven. U kunt het subsidieloket raadplegen via de link: www.open4b.nl/valkenswaard.

De gemeente Valkenswaard subsidieert overigens zelf in principe geen individuele ondernemers. De uitzondering daarop vormt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, kortweg Bbz 2004. Deze regeling voorziet in het verschaffen van krediet aan bijvoorbeeld gevestigde bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren. Ook personen die vanuit een bijstandssituatie een eigen bedrijf willen starten kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. Ga voor meer informatie verder naar Bbz 2004.

Subsidie voor ondernemersverenigingen

De gemeente wil het ondernemersklimaat in Valkenswaard verbeteren. Daarom is er een subsidieregeling ingesteld voor ondernemersverenigingen. Met deze regeling wil de gemeente activiteiten stimuleren die het ondernemersklimaat verbeteren. Bijvoorbeeld: het organiseren van ondernemersbijeenkomsten of workshops rondom een bepaald thema.

Ga verder naar veelgestelde vragen nadere regels activiteiten ondernemersklimaat door ondernemersverenigingen.

Voor het uitvoeren van deze subsidieregeling is voor 2015 een bedrag beschikbaar van maximaal €5.000,-. Download hier het formulier voor het aanvragen van de subsidie: aanvraagformulier nadere regel ondersteuning activiteiten ondernemersklimaat door ondernemersverenigingen.

Kredietunie Brabant

Ondernemers uit Zuidoost-Brabant hebben de Kredietunie Brabant opgericht om de kredietverlening aan het MKB te verbeteren. De Kredietunie Brabant brengt door middel van het bemiddelingsmodel 'Community Funding' kredietgevers en kredietnemers bij elkaar. De Kredietunie Brabant beoordeelt en selecteert de kredietaanvragen om deze vervolgens voor te leggen aan de leden. De leden kunnen online inschrijven op een kredietaanvraag. Vervolgens zorgt de Kredietunie Brabant voor de contractuele en financiële afwikkeling van de kredieten. Een van de kredietverstrekkende leden fungeert daarbij als coach van de kredietnemer. De gemeente Valkenswaard is founding father van de Kredietunie Brabant en steunt dit initatief.

Voor meer informatie zie: www.kredietuniebrabant.nl.