Pand uitbreiden

Wat zegt het bestemmingsplan?
Als u op uw eigen terrein uw pand wilt uitbreiden, is het raadzaam bij de gemeente na te gaan of dit volgens het bestemmingsplan is toegestaan. U kunt op het gemeentehuis alle bestemmingsplannen inzien.

 

Als u bijvoorbeeld ook wilt weten of het plan 'welstandstechnisch' doorgang kan vinden, dan kunt u het beste een principeverzoek indienen. Het verzoek wordt beoordeeld aan de hand van de voorschriften in het bestemmingsplan. Ook wordt gekeken naar aspecten van verkeer en milieu en het geldende beleid.

 

In uw verzoek kunt u eventueel aangeven dat u een welstandstoets wilt. In dat geval zal ook de Welstandscommissie uw bouwplan beoordelen. Er vindt geen toetsing plaats aan het Bouwbesluit of de gemeentelijke bouwverordening. Dat kan namelijk pas als er sprake is van een definitieve aanvraag voor een bouwvergunning. Er is dan ook geen sprake van een formeel besluit: u krijgt alleen een principe-antwoord op uw verzoek. De gemeente streeft ernaar om binnen acht weken uw principeverzoek af te handelen. Voor meer informatie over wat een principeverzoek inhoudt belt u naar de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 040-2083 444.

 

Het principeverzoek is geen omgevingsvergunning (onderdeel bouw). U moet altijd een omgevingsvergunning aanvragen, tenzij natuurlijk blijkt dat de bouwplannen (bouw)vergunningsvrij zijn. Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u op www.rijksoverheid.nl en bij het Omgevingsloket via telefoonnummer 040-2083 444. U kunt een vergunningencheck doen op www.omgevingsloket.nl om na te gaan of uw plannen vergunningsvrij zijn maar ook om na te gaan of u nog andere vergunningen nodig heeft.