Markt- of standplaats

Iedere donderdag wordt er in Valkenswaard een weekmarkt georganiseerd. In het verleden was de gemeente verantwoordelijk voor de organisatie van de weekmarkt. Sinds de per 1 februari 2014 ingegane verzelfstandiging van de weekmarkt, is deze taak overgedragen aan de Stichting Weekmarkt Valkenswaard.

De verzelfstandiging heeft als consequentie dat de gemeente geen vergunningen meer verleend voor de weekmarkt. In plaats daarvan sluit de Stichting Weekmarkt Valkenswaard contracten met marktkooplieden. Voor nadere informatie over de Valkenswaardse weekmarkt verwijzen wij naar www.weekmarktvalkenswaard.nl. Tevens kan contact worden opgenomen met de marktmanager, de heer S. van Goor, telefoon 06-3074 2936 of per e-mail stefvangoor@gmail.com.

Als u een standplaats wenst in de gemeente Valkenswaard, anders dan op de weekmarkt, moet u daarvoor een standplaatsvergunning aanvragen. De standplaatsvergunning is gebaseerd op de Algemene Plaatselijke verordening (APV) van de gemeente. Deze vergunning wordt afgegeven door het team Vergunningen, toezicht en handhaving.

Voor nadere informatie over vergunningen kunt u terecht bij het team Vergunningen, toezicht en handhaving, de heer S. Wedzinga, telefoon 040-208 3573.