Kadastrale informatie

Het Kadaster beheert het register van onroerende goederen in Nederland. Per perceel wordt inzicht gegeven in de volgende gegevens: rechthebbende (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter), aard van het perceel (bijvoorbeeld huis met tuin, weiland, heide) en de oppervlakte van het perceel. Daarnaast verzorgt het Kadaster situatietekeningen van percelen. Het indienen van dergelijke tekeningen is bij de aanvraag van sommige vergunningen vereist.

Wilt u het Kadaster bezoeken? Maak online een afspraak via www.kadaster.nl.

De gemeente Valkenswaard kan soms ook situatietekeningen voor u verzorgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer (040) 2083444.