Bedrijf starten

Bij het starten van een onderneming komt vaak meer kijken dan u denkt. Voor enkele bedrijfstakken is bijvoorbeeld een vestigingsvergunning van de Kamer van Koophandel nodig. De vergunning geldt onder meer voor bouw- en installatiebedrijven, autobedrijven en slagers- en bakkersbedrijven.

 

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Kamer van Koophandel - ga naar 'bedrijf starten' en vervolgens naar 'verplichtingen en vergunningen'.

 

Verder geldt voor ondernemingen, dus ook voor eenmansbedrijven, dat inschrijving bij de Kamer van Koophandel verplicht is.

 

Bedrijfshuisvesting
Ook het vinden van geschikte huisvesting voor uw bedrijf is van belang. Veel starters beginnen vanuit huis (zie Bedrijf of beroep aan huis). Starters kunnen ook terecht in bedrijfs- en kantoorverzamelgebouwen.