Vriendschapsbanden

Valkenswaard heeft vriendschapsbanden met de Belgische gemeente Tienen en met de Portugese gemeente Salvaterra de Magos.


Op 5 februari 1966 speelden Valkenswaard en Tienen een NCRV-interland, die zowel in België als in Nederland rechtstreeks op televisie werd uitgezonden. Naar aanleiding van de voorbereidingen daarop en de uitzending zelf zijn tussen de besturen en inwoners van beide gemeenten uitgebreide contacten ontstaan.


Eén en ander heeft ertoe geleid, dat de Valkenswaardse gemeenteraad in 1973 besloot tot een officiële jumelage met Tienen. In een speciaal daartoe belegde raadsvergadering werd het jumelagebesluit op 21 september 1973 bekrachtigd. In Tienen vond de ondertekening plaats op 30 augustus 1974. Sinds die tijd worden tal van uitwisselingen georganiseerd op sportief, cultureel en ander gebied.


Ga verder naar nadere informatie over 'suikerstad Tienen' (opent in nieuw venster).


Salvaterra de Magos


Van recentere datum dan de jumelage met Tienen is de vriendschapsband met Salvaterra de Magos in Portugal, gelegen op circa veertig kilometer noordoostelijk van Lissabon.


De verbondenheid van Salvaterra met Valkenswaard gaat terug tot de tijd dat de valkenjacht nog beoefend werd aan de Europese hoven. De meer recente contacten met deze Portugese stad zijn gelegd in 1986. Ze ontstonden op het moment dat - via mevrouw Maria Nathalia Brito Correira Guedes, conservator van een museum in Lissabon - aan de gemeente Valkenswaard informatie gevraagd werd over de valkerij alhier. De conservator is een nazate van de Valkenswaardse valkenier Verhoeven.


Het contact werd hernieuwd in 1989, toen mevrouw Brito de officiële opening verrichtte van een tentoonstelling in het Valkenswaardse Cultuur Historisch Museum aangaande de valkerij in Salvaterra de Magos en Valkenswaard. Door culturele, sociale en economische activiteiten in beide plaatsen werden en worden de contacten tussen beide gemeenten geïntensiveerd. Een en ander leidde uiteindelijk tot de ondertekening van het jumelagedocument op 9 september 1995 in Valkenswaard en op 6 januari 1996 in Salvaterra de Magos.