Sportbeleid

Sport is een belangrijk maatschappelijk fenomeen. Tweederde van de Nederlanders doet aan sport en voor Valkenswaard zal dat niet veel anders zijn. Zij zijn wekelijks actief op het veld, in het zwembad, op de weg, in het fitnesscentrum. Sport beweegt, bindt, boeit en bevordert...

Om te kunnen sporten, moet sporten mogelijk gemaakt worden. Het particuliere initiatief vervult daarin een grote rol: de ruim 100 sportverenigingen in Valkenswaard, de scholen die bewegingsonderwijs aanbieden, de buurtsportmedewerkers, de groepen Meer Bewegen Voor Ouderen, Paladijn, de commerciële sportaanbieders, de maneges, Stayokay en vele anderen. Het werk dat deze organisaties leveren wordt voor bijna 90 procent verricht door vrijwilligers. Samen vormen zij voor een groot deel het maatschappelijk kapitaal van Valkenswaard. Niet in euro's uit te drukken, maar wel van onschatbare waarde.

Het gemeentebestuur onderkent en waardeert het belang van sport in Valkenswaard. Zij heeft waardering voor de sportieve prestaties van clubs en individuele sporters, ongeacht of dat in de top is of op breedtesportniveau en onderkent het belang van een gezonde leefstijl voor haar inwoners door te sporten. Ze ziet welk effect het bijbrengen van respect en discipline heeft op het gedrag van jongeren. Ze waardeert de vanzelfsprekendheid waarmee sportverenigingen een sociale 'bedding' leggen voor hun leden. Niet alleen door de wedstrijden en trainingen, maar ook door hun nevenactiviteiten en 'handen-uit-de-mouwen' mentaliteit.

Om die reden investeert Valkenswaard in sportvoorzieningen en sportprogramma's. Vroeger, nu en in de toekomst.