Sporten met een beperking

Binnen de gemeente Valkenwaard worden vele initiatieven ontplooid voor de inwoners met een beperking. De gemeente Valkenswaard heeft haar beleidvoornemens, in nauw overleg met alle partners in het werkveld, verwoord in de integrale beleidsnota 'gehandicaptenbeleid Valkenswaard 2007-2010'.

De gemeente heeft zich de volgende doelstelling op dit vlak gesteld:
'door het actief stimuleren van deelname aan sport(-activiteiten) door groepen met een sportieve achterstand bijdragen aan het bevorderen van de volksgezondheid, de sociale samenhang en integratie'.

De bijbehorende speerpunten zijn als volgt geformuleerd:

 • stimuleren van algemeen toegankelijke sportactiviteiten
 • mobiliseren van doelgroepen met een sportieve achterstand
 • verdere structurering mogelijkheden aangepast sporten
 • integreren van verenigingen bij de verwezenlijking van deze doelstelling

Voor sportverenigingen zijn er mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor activiteiten in het kader van aangepast sporten.

Voor informatie kunt u terecht bij:

 • Clemmy Geldof, sport- en NME consulente van het team Sport, bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente: 040-2083444
 • de heer Dick van Diepen van Paladijn.


Enkele mogelijkheden
De scootmobielclub organiseert jaarlijks minimaal vier toertochten en geeft technische voorlichting en verkeersinstructie.

Sportverenigingen waar mensen met een handicap kunnen sporten:

 • HSV Venbergen Hengelsportvereniging
 • PCD Petanque Club Dommelen
 • SV Valkenswaard, voetbal voor verstandelijk gehandicapten.


Daarnaast zijn er speciale sportverenigingen voor mensen met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking, zoals De Bengels (sportinstuif voor verstandelijk gehandicapten, de Dolfijnen (zwemvereniging), De Uitlaat (ontspanningsclub) en recreatie voor gehandicapten, SWG-NEDERLAND Skiën voor gehandicapten, EGS Regiovereniging voor Aangepast Sporten.

Deze info is ook te vinden op de site van het platform gehandicaptenbeleid (opent in nieuw venster).

Informatie
Binnen de gehandicaptensport zijn verder de volgende instellingen van belang. De onderstaande adressen staan ook vermeld in de gemeentegids, rubriek Sport - gehandicaptensport.

 • Platform Gehandicapten Valkenswaard, website www.gehandicaptenvalkenswaard.nl (opent in nieuw venster). De werkgroep Sport promoot en stimuleert het sporten en bewegen voor mensen met een beperking c.q. chronische aandiening. Informatie: de heer Peter Vossen, zijn e-mail is petervossen@tiscali.nl.
 • Stichting Nationaal Fonds Sport Gehandicapten, afdeling Valkenswaard. Voor informatie kunt u terecht op de website www.fondsgehandicaptensport.nl (opent in nieuw venster).
 • Gehandicaptensport Nederland (voorheen Nebas/NSG). Landelijke ondersteuningsorganisatie voor het bevorderen van sport en bewegen voor mensen met een beperking. Voor informatie kunt u terecht op de website www.gehandicaptensport.nl (opent in nieuw venster).
 • Sportinstuif Verstandelijk Gehandicapten, Valkenswaard.
 • Revalidatie zwem- en sportvereniging De Dobbers, afdeling Valkenswaard. Voor nadere informatie: mevrouw J. Brom, telefoon 040-2015136 en e-mail fjmbrom@onsbrabantnet.nl.


Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning kent diverse vergoedingen voor gehandicapte sporters. Vergoed worden onder meer vervoer en (sport)rolstoelen. Ga verder naar meer informatie over de Wmo.