Sport- en cultuurpunt Valkenswaard

Een belangrijk uitgangspunt is dat de toekomstige combinatiefunctionarissen als 'team' kunnen en moeten opereren. Alle consulenten hebben weliswaar een eigen en specifiek vakgebied, maar werken uiteindelijk toch voor dezelfde doelgroep en vaak ook op dezelfde locatie. Namelijk binnen het onderwijs en/of de sportverenigingen.

Het verdient aanbeveling de werkwijze en de inzet op een professionele manier te structureren en te coördineren in het zogenaamde 'Sport- en cultuurpunt Valkenswaard'.