Programma medewerkers

Clemmy Geldof

Sport- en NME consulent

Is verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van (complexe) sportstimuleringsprojecten voor zijn/haar (buurtsport)programma en coördineren en uitvoeren van (complexe) natuur- en milieu educatie projecten voor het NME communicatie programma of een deel daarvan binnen het projectplan Brede Impuls Combinatiefuncties. Geeft leiding aan één of meerdere sportvrijwilligers, stagiaires en/of projectmedewerker(s).

Henk Pols

Beweegconsulent / coördinator buitenschoolse activiteiten

De beweegconsulent draagt als 'coördinator buitenschoolse activiteiten' primair zorg voor de coördinatie en uitvoering van een aanbod van (buiten)schoolse sport- en beweeg activiteiten voor leerlingen van scholengemeenschap Were Di, in nauwe samenwerking en afstemming met de sportverenigingen en commerciële sportaanbieders in de gemeente Valkenswaard. Levert door een sport en beweegprogramma een bijdrage aan de onderwijsontwikkeling van leerlingen in het VMBO en VWO onderwijs binnen scholengemeenschap Were Di. Hij functioneert in een gemeentelijk team van programmamedewerkers met betrekking tot naschoolse activiteiten, alsmede in een netwerk van vakleerkrachten bewegingsonderwijs binnen de gemeente Valkenswaard. Geeft leiding aan één of meerdere sportvrijwilligers, stagiaires en/of projectmedewerker(s).

Els van den Putte

 

Dominique Palmen

 

Marc Senders

 

Willem Dams

 

Masha de Brouwer

Cultuurcoach

Zijn verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen en (laten) uitvoeren van culturele projecten en evenementen ten behoeve van en in samenwerking met het (basis)onderwijs, het Centrum voor Muziek en Dans en het professionele en niet-professionele culturele veld.

Frank van den Boomen

Sportconsulent

De sportconsulent richt zich primair op de organisatorische- en beleidsmatige ondersteuning van verenigingsbesturen. Dit kan al of niet via een intermediaire rol van de Sportraad Valkenswaard.
De functionaris treedt op als adviseur naar het bestuur van de Sportraad Valkenswaard en verricht onder andere bestuurlijke- en beleidsmatige werkzaamheden. Daarnaast is de sportconsulent de vraagbaak en deskundige ondersteuner voor het vrijwillig bestuurlijk- en sporttechnisch kader van de sportverenigingen.