Landelijke doelstellingen

De inzet van combinatiefuncties op lokaal niveau moet leiden tot:

  • de uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het voortgezet onderwijs;
  • de versterking van sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk;
  • het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen;
  • het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening.