De waarde van sport

Pakweg 2/3 van de Valkenswaardse bevolking, zo'n 20.000 inwoners, sporten of bewegen wekelijks. Groot en klein, jong en oud, man of vrouw. Honderden vrijwilligers zetten zich daarvoor wekelijks in en bewijzen onze samenleving daarmee een geweldige dienst.

Sport is bepalend voor het gezicht en het karakter van Valkenswaard. Het voorzieningenniveau, de sportaanbieders, de omgeving waarin gesport wordt, het zelforganiserend vermogen en sportieve prestaties zijn van invloed op het imago van Valkenswaard. Goede sportvoorzieningen, een ruim en gevarieerd sportaanbod, goed draaiende verenigingen en aansprekende sportprestaties de aantrekkelijkheid om in Valkenswaard te (blijven) wonen en te leven vergroten.

Sport als doel

Die 20.000 inwoners van Valkenswaard sporten in de eerste plaats, omdat ze dat leuk, uitdagend, gezellig, spannend én ontspannend vinden. Dat moet vooral zo blijven. Wij zien en erkennen dat de sport die waarde heeft. Sport is daarom voor ons een doel op zichzelf.

Wij willen ons daarom inspannen om de 100 sportverenigingen in Valkenswaard te behouden en daar waar nodig te versterken in de wetenschap dat een sterke verenigingsstructuur een garantie is voor goede prestaties aan de bestuurstafel en op het veld. Bij een goede infrastructuur horen ook goede en voldoende accommodaties. De stichting en in stand houding daarvan zien wij als één van onze belangrijkste taken.

Sport als middel

De effecten van sportbeoefening gaan verder dan het plezier in het spelletje. We zien dat sport een belangrijk middel is om bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Het bestrijden van overgewicht is zo'n vraagstuk, evenals het actiever laten participeren van bijzondere doelgroepen.

  • Sport vormt
  • Sport bindt
  • Sport is gezond

De toegenomen maatschappelijke functie van sport is een van de redenen om aan de vorige sportnota 'De daad bij het woord' een vervolg te geven. Sport zien wij niet alleen als op zichzelf staand doel, maar ook als functie bij het realiseren van maatschappelijke doelen. Sport stimuleert de maatschappelijke participatie. Grote aantallen inwoners van Valkenswaard zijn immers actief, als beoefenaar of als vrijwilliger. Sport brengt mensen bij elkaar en bevordert daarmee de sociale cohesie en de integratie van bepaalde bevolkingsgroepen. Bijvoorbeeld van allochtonen, ouderen en gehandicapten. Sport is een terrein om ontmoetingen en interacties tot stand te laten komen: tussen leeftijdsgroepen, culturen en zonder rang of stand. Sport bevordert een gezonde leefstijl en speelt een belangrijke rol in het bestrijden van bewegingsarmoede en overgewicht.

Juist door al deze toegevoegde waarden willen wij sport bewust inzetten om een bijdrage te leveren aan het realiseren van onze ambities en doelstellingen in de Toekomstvisie, Structuurvisie en Welzijnsvisie. Daarvoor hebben we een sterke en vitale sportsector nodig. We zullen er daarom alles aan doen om het sportklimaat in Valkenswaard op peil te houden en daar waar nodig nog beter te maken.