Algemene doelstellingen

Met de combinatiefuncties wil de gemeente Valkenswaard de volgende doelen bereiken:

 1. Stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen. Brede school ontwikkeling, wijkgericht werken en de ontwikkeling van naschoolse sport en cultuur activiteiten binnen de basisscholen door een professional, de combinatiefunctionaris, in samenwerking met sportverenigingen, culturele instellingen en de welzijnsinstelling.
 2. Verhogen van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs.
 3. Versterken van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs en naschoolse activiteiten in de wijk.
 4. Terugdringen van gezondheidsproblemen. Het gaat hierbij om het tegengaan van overgewicht en het voorkomen van bewegingsarmoede. Als voortzetting van de programma's Buurt-Onderwijs-Sport (BOS) door het organiseren van sport- en beweegactiviteiten voor jongeren om ze zo gezonder te laten leven en probleemgedrag terug te dringen en bij te dragen bij aan het versterken van de leefbaarheid in de wijken.
 5. De bestaande sportvoorzieningen beter en intensiever benutten door het organiseren van vernieuwende activiteiten.
 6. Verhogen van plezier in en deelname aan sport en cultuur door kinderen. Bijvoorbeeld door kinderen op een positieve manier in aanraking te laten komen met sport en cultuur, door de (doorgaande) leerlijn van binnenschool naar buitenschool te verbeteren
 7. Stimuleren dat meer kinderen lid worden van een sportvereniging.
 8. Verhogen van het aantal beweegmomenten per week van kinderen met als doel: een uur bewegen per dag, per kind.
 9. Kinderen vertrouwd laten raken met kunst en cultuur en actieve kunstbeoefening stimuleren.
 10. Kinderen op een educatieve manier vertrouwd maken met natuur en milieu aspecten, zowel in schoolverband als in samenwerking met diverse instellingen op dit terrein.
 11. Een samenhangend aanbod biedt kinderen een mogelijkheid om talenten te ontplooien, sociale vaardigheden op te doen en plezier te hebben. Een stimulerende kinderopvang, brede school of verlengde schooldag biedt hiervoor de mogelijkheden.
 12. Bevorderen dat de (schoolgaande) jeugd vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening met als resultaat een groter en meer divers cultuurprogramma op en om de (brede-)school in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. En het vergroten van het draagvlak voor cultuur in het onderwijs en binnen de doelgroep jongeren.