Samenstelling college van B&W

drs. Anton Ederveen

Ederveen
contactgegevens en taken drs. Anton Ederveen
FunctieBurgemeester
Adreswerk: De Hofnar 15
5554 DA  Valkenswaard
Telefoonnummer040-2083452
Opmerkingen

E-mailadres

Bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Portefeuille

Openbare orde en veiligheid, Portefeuille-overstijgende handhavingscoördinatie, Integraal veiligheidsbeleid, Communicatie, Bestuurlijke aangelegenheden, Bestuurlijke vernieuwing, Intergemeentelijke samenwerking, Representatie en jumelage, Strategische positionering, Centrumfunctie van Valkenswaard

Rob van Eijck

van Eijck
contactgegevens en taken Rob van Eijck
FunctieSecretaris
Telefoonnummer040-2083452
Opmerkingen

E-mailadres

Bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Mart Wijnen

Wijnen
contactgegevens en taken Mart Wijnen
FunctieWethouder (1e loco-burgemeester)
Adreswerk: De Hofnar 15
5554 DA  Valkenswaard
Telefoonnummer040-2083468
Opmerkingen

E-mailadres

Bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Portefeuille

Verkeer, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Beheer Openbare Ruimte, Onderwijs
Projecten: Groote Heide, Bereikbaar Valkenswaard, Lage Heide woningbouw

Politieke partijChristen Democratisch Appèl

Marcel Bax

Bax
contactgegevens en taken Marcel Bax
FunctieWethouder (2e loco-burgemeester)
Adreswerk: De Hofnar 15
5554 DA  Valkenswaard
Telefoonnummer040-2083468
Opmerkingen

E-mailadres

Bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Portefeuille

Financiën, Eigendommen, Informatie & Automatisering, P & O, Milieu
Projecten: Dommelkwartier, Dommelen-zuid (verkeer), Masterplan Centrum, BC Sport

Politieke partijHelder & Gedreven

Egbert Buiter

Buiter
contactgegevens en taken Egbert Buiter
FunctieWethouder (3e loco-burgemeester)
Adreswerk: De Hofnar 15
5554 DA  Valkenswaard
Telefoonnummer040-2083468
Opmerkingen

E-mailadres

Bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Portefeuille

Economische Zaken (incl. Centrummanagement), Werk & inkomen, Grondzaken (inclusief pacht), Sport, Juridische Zaken
Projecten: BC Hofnar, Kloosterpark

Politieke partijPartij van de Arbeid

Hetty Tindemans

Tindemans
contactgegevens en taken Hetty Tindemans
FunctieWethouder (4e loco-burgemeester)
Adreswerk: De Hofnar 15
5554 DA  Valkenswaard
Telefoonnummer040-2083468
Opmerkingen

E-mailadres

Bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Portefeuille

Zorg en Welzijn, Cultuur, Wijkgericht werken, Toerisme & Recreatie (incl. Evenementen), Natuurbeleid, Vergunningen, Dienstverlening, Monumentenzorg