Samenstelling college van B&W

drs. Anton Ederveen

Ederveen
contactgegevens en taken drs. Anton Ederveen
FunctieBurgemeester
Adreswerk: De Hofnar 15
5554 DA  Valkenswaard
Telefoonnummer040-2083452
Opmerkingen

E-mailadres

Bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Twitter

https://twitter.com/bmvalkenswaard

Portefeuille

Openbare orde en veiligheid, Portefeuille-overstijgende handhavingscoördinatie, Integraal veiligheidsbeleid, Communicatie, Bestuurlijke aangelegenheden, Bestuurlijke vernieuwing, Intergemeentelijke samenwerking, Representatie en jumelage, Strategische positionering, Centrumfunctie van Valkenswaard

Rob van Eijck

van Eijck
contactgegevens en taken Rob van Eijck
FunctieSecretaris
Telefoonnummer040-2083452
Opmerkingen

E-mailadres

Bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Mart Wijnen

Wijnen
contactgegevens en taken Mart Wijnen
FunctieWethouder (1e loco-burgemeester)
Adreswerk: De Hofnar 15
5554 DA  Valkenswaard
Telefoonnummer040-2083468
Opmerkingen

E-mailadres

Bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Twitter

https://twitter.com/martwijnen

BeleidsterreinenVerkeer, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Beheer Openbare Ruimte, Onderwijs Projecten: Groote Heide, Bereikbaar Valkenswaard, Lage Heide woningbouw
Politieke partijChristen Democratisch Appèl

Marcel Bax

Bax
contactgegevens en taken Marcel Bax
FunctieWethouder (2e loco-burgemeester)
Adreswerk: De Hofnar 15
5554 DA  Valkenswaard
Telefoonnummer040-2083468
Opmerkingen

E-mailadres

Bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Twitter

https://twitter.com/marcel_bax

BeleidsterreinenFinanciën, Eigendommen, Informatie & Automatisering, P & O, Milieu Projecten: Dommelkwartier, Dommelen-zuid (verkeer), Masterplan Centrum, BC Sport
Politieke partijHelder & Gedreven

Egbert Buiter

Buiter
contactgegevens en taken Egbert Buiter
FunctieWethouder (3e loco-burgemeester)
Adreswerk: De Hofnar 15
5554 DA  Valkenswaard
Telefoonnummer040-2083468
Opmerkingen

E-mailadres

Bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Twitter

https://twitter.com/ebuiter

BeleidsterreinenEconomische Zaken (incl. Centrummanagement), Werk & inkomen, Grondzaken (inclusief pacht), Sport, Juridische Zaken Projecten: BC Hofnar, Kloosterpark
Politieke partijPartij van de Arbeid

Hetty Tindemans

Tindemans
contactgegevens en taken Hetty Tindemans
FunctieWethouder (4e loco-burgemeester)
Adreswerk: De Hofnar 15
5554 DA  Valkenswaard
Telefoonnummer040-2083468
Opmerkingen

Emailadres

Bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Twitter

https://twitter.com/htindemans

BeleidsterreinenZorg en Welzijn, Cultuur, Wijkgericht werken, Toerisme & Recreatie (incl. Evenementen), Natuurbeleid, Vergunningen, Dienstverlening, Monumentenzorg
Politieke partijHelder & Gedreven